1. Ustalenie planu imprez.
 2. Ogłoszenie Konkursu Czystości.
  Konkurs trwa od października do kwietnia. Przeprowadzany jest na terenie internatu. Obejmuje wszystkie pokoje zamieszkiwane przez młodzież. Odbywa się według regulaminu ustalonego razem z MRI. Czystość sprawdza wychowawca. Punktacja zapisywana jest w tabeli konkursu.
 3. Realizacja imprez internackich.
  Realizacją imprez zajmują się młodzież pod kierunkiem wychowawców. Imprezy odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 4. Sekcja gospodarczo–porządkowa.
  W ramach sekcji są ustalane dyżury na portierni, trwające od godziny 1600 do 2000, oraz dyżury w stołówce trwające od poniedziałku (kolacja) do piątku (śniadanie).
  Dyżury są ustalane według kolejności. Odpowiedzialny jest wychowawca wraz z MRI.